İnsan Resursları İdarəsi
İnsan Resursları İdarəsi
Batıgöz Sağlamlıq Qrupunun İnsan Resursları Siyasəti;

Potensialını artıraraq səhiyyə sahəsindəki qabaqcıl mövqeyini qoruyan, işçilərə dəyər verən, inkişafa açıq, öz sahəsində qabaqcıl olan, mənbələrindən səmərəli istifadə edən, ətraf mühitə həssas olan, iş sağlamlığı və təhlükəsizliyini təmin edən, keyfiyyət standartlarına cavab verən, texnologiyasını daim inkişaf etdirən, işçilərinin yaradıcılığından güc alan müştəri yönümlü bir şirkət olmaq yolunda, insan resurslarından səmərəli istifadə etməkdir. Müəssisəmizdə işlərin səmərəli yerinə yetirilməsini təmin edəcək insan resurslarının planlaşdırılması, seçilməsi, işə qəbulu, vəzifələndirilməsi və inkişafı, təlim ehtiyaclarının ödənilməsi üçün planların həyata keçirilməsi, səriştələrin müəyyənləşdirilməsi, fəaliyyət rəhbərliyi, elmi metodlara uyğun karyera planlaşdırılması İnsan Resursları Siyasətimizin hədəfidir.


İnsan resursları siyasətimizin əsas prinsipləri;
  • Şirkətimizin fəaliyyətini effektiv və səmərəli yerinə yetirməsini təmin edəcək insan resurslarının müəyyənləşdirilməsi, seçilməsi və işə götürülməsi üçün bir sistemin yaradılması və tətbiqi,
  • Kadrlarımızın, işində meydana gələn hər cür inkişaf və dəyişikliklərdən geri qalmaması, işlərindən məmnuniyyətlərinin artması və iş mühitində uğurlarını təmin etmələri üçün lazımi bilik, bacarıq, münasibət və davranış təmin etməyi hədəfləyən təlim proqramlarını şirkətin xeyrinə müəyyənləşdirmək, həyata keçirmək və qiymətləndirmək;
  • İşçilərin öz işlərinin nəticələrini görməsinə və fərdi uğurlarının nəticələrini qiymətləndirməsinə imkan verəcək bir performans idarəetmə sisteminin inkişafı;
  • Təşkilat daxilində kadrların davamlı inkişafını təmin edən, özlərini tutduqları vəzifədən yuxarı vəzifələrə hazırlayan və məsuliyyət götürmək istəyən bütün səviyyələrdə işçilərimizin ən təsirli qiymətləndirilməsini təmin edən bir karyera idarəetmə sisteminin qurulması və tətbiqi,
  • Qurumda görülən işlərin həcmi, insan resurslarına olan tələbat və iş şəraiti haqqında məlumat toplamaq və bu məlumatları qiymətləndirmək üçün iş təhlilini aparmaq, dəyişən şərtlərə uyğun vəzifə təlimatları hazırlamaq,
  • Göstərilən xidmətin təbiətinə uyğun iş şəraiti təmin edərək uğur və yaradıcılığı təşviq edəcək sistemlər inkişaf etdirmək. İnsanların faydalı olma potensialını aktivləşdirmək, düşündükləri və sorğu-sual etdikləri hər işi görmələrini təmin etmək, bilik və təcrübələrini təşkilatın və işçilərin xeyrinə istifadə edə bilmək, yaradıcı fikir sahiblərini tanınma və qiymətləndirmə yolu ilə həvəsləndirmək və bütün işçilərin yaradıcı və yenilikçi fikirlərin iştirakını ən təsirli şəkildə artırmaq.
  • Anketlər və bənzər vasitələrlə işçilərin rəylərini alaraq həyata keçiriləcək müraciətləri yönləndirmək,
  • İşçilərin sosial və mədəni ehtiyaclarını qarşılayaraq "Korporativ Mədəniyyət və Şüur"un formalaşmasını təmin etmək,
  • Gələcək nəsillərin resurslarını azaltmayacaq bir şəkildə bugünkü ehtiyacları ödəmək üçün işçilər arasında davamlılıq anlayışı yaratmaq. Strategiyalarını planlaşdırarkən yalnız qısamüddətli həll yollarına diqqət yetirmək əvəzinə uzunmüddətli dövrdə dəyər yaratmaq üçün ətraf mühit və sosial-iqtisadi ölçülərini də qiymətləndirərək hədəflərini təyin edəcək şüuru yaymaq.
  • İş sağlamlığı və təhlükəsizliyi; İş sağlamlığı və təhlükəsizliyinin təmin olunmasına və təbii mühitimizin qorunmasına fokuslanaraq insanlara və ətraf mühitə hörmətli olmaq, iş qəzalarının qarşısını alan sistemləri inkişaf etdirmək, layihələrimizdə İş Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitinə üstünlük vermək, fövqəladə hallara cavab verəcək şəkildə hazırlıqlı olmaq, maraqlı tərəfdaşlarımızla münasibətdə şəffaf olmaq.

Bu internet sitesi veri politikalarına uygun çerezler kullanır. Bu internet sitesine bakmaya devam etmeniz, çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Detaylar için tıklayınız.
x
Əlaqə Forması COVİD-19 Tədbirləri